گل با نام علمی Alestromeria sp. یکی از گیاهان متعلق به تیره آماریلیداسه، که چند سالی است به صنعت گلکاری وارد شده است. تکثیر این گیاه از طریق بذر و ریزوم قابل انجام است و هر۲ تا ۴ سال یک‌بار میتوان این گیاه را مجددا جهت تولید کاشت.
در کشت و کار این گیاه دما بسیار مهم است. گل‌دهی در این گیاه تحت تاثیر دمای اندام زیر زمینی است و اگر دمای محیط کشت ۱۶ درجه سانتی‌گراد نگه داشته شود این گیاه بدون توجه به دمای محیط به گل می‌رود. دمای هوای شب گلخانه در زمستان ۱۰-۱۳ درجه سانتی‌گراد و دمای هوای روز گلخانه در زمستان ۱۶-۱۸ درجه سانتی‌گراد  می‌باشد.
در فصل تابستان برای پایین نگه داشتن دمای خاک بایستی روی سطح خاک مالچ‌پاشی انجام شود. این گیاه تا حدی خشکی را تحمل می‌کند اما در زمان گل‌دهی نباید به گیاه تنش آبی وارد شود.
فاصله کاشت این گیاه ۱۳-۶۰ سانتی‌متر است و حذف شاخساره‌های ضعیف و کوتاه و شاخساره‌های پر، در دوره داشت این گیاه ضروری است. برداشت زمانی که یک یا دو گل از گیاه باز شده باشد مناسب است که به صورت کشیدن گل به سمت بالا انجام می‌شود.

اولین نفری باشید که نظری ارسال می کند
2 نظر ،
5 امتیاز