آگهی ثبت افزایش سرمایه

کدال

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-158 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۴,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 


مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت آگهی ثبت افزایش سرمایه
 

بازگشت