گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کدال

 

 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

دریافت فایل PDF

بازگشت