صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

کدال

 

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل Excel

گزارش و صورت های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (قسمت اول)

گزارش و صورت های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (قسمت دوم)

گزارش تفسیری مدیریت

بازگشت