اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده)

کدال

 

 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل Excel

گزارش تفسیری مدیریت

بازگشت