افشای اطلاعات بااهمیت - (تصمیمات هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

کدال

 

تاريخ رويداد:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

 مقياس اثرات مالي رويداد

نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل:    مشخص نیست    

نسبت به كل درآمد فروش در سال مالي قبل:    مشخص نیست    

شرح رویداد:    

 گزارش توجیهی افزایش سرمایه دو مرحله‌ای شرکت از مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ میلیون ريال به مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ريال (معادل ۲۰۰ درصد سرمایه فعلی از محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها) در اسرع وقت توسط هیئت مدیره تهیه و به بازرس قانونی شرکت جهت بررسی و صدور گزارش بازرسی افزایش سرمایه اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین پس از دریافت گزارش قانونی نسبت به افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره مقدمات اخذ مجوز ازبورس اوراق بهادار و برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه فراهم گردد.

مشاهده اطلاعیه 

دریافت فایل PDF

دانلود مصوبه هیات مدیره

بازگشت