گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کدال

 

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل گزارش کنترل های داخلی

بازگشت