جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه فارس با حضور دکتر اسدی شهردار شیراز در محل شرکت برگزار گردید.

عمومی


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و توسعه فارس یکصد و سیزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه فارس به صورت حضوری و آنلاین روز شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ در دفتر مدیریت شرکت عمران و توسعه فارس تشکیل گردید.
در این جلسه آقایان دکتر محمدحسن اسدی، مهندس مجید سلیمانی، دکتر ساسان مبینی دهکردی  و مهندس عبداله نجفی به صورت حضوری و مهندس دادخواه و مهندس فرهادی به صورت آنلاین حضور داشتند و موضاعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که موارد نهایی شده در آینده در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) افشا می گردد.

بازگشت