گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

کدال

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ جهت استحضار سهامداران و سرمایه گذاران محترم در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل Excel

بازگشت