یکصد و دوازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه فارس برگزار گردید.

عمومی

 


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و توسعه فارس یکصد و دوازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه فارس به صورت حضوری و آنلاین در دفتر شهردار شیراز تشکیل گردید.در این جلسه آقایان دکتر محمدحسن اسدی، مهندس مجید سلیمانی، دکتر ساسان مبینی دهکردی  و مهندس عبداله نجفی به صورت حضوری و جناب مهندس دادخواه به صورت آنلاین حضور داشتند .
 

بازگشت