بازگشت
صفحه اصلی
پرتال سهامداران
گالری
ورود به سایت
ثبت نام مجمع 99
پروژه تجاری-اداری دانیال نبی
پروژه ساخت مجتمع تجاري ـ مسكوني وصال  :
شركت در سه پلاك زمين متعلق به خود در چهار راه تحويلي شيراز جمعا” بمتراژ 855 مترمربع موفق گرديد يك مجتمع تجاري ـ مسكوني 8 طبقه شامل :
- 2 طبقه پاركينگ
-2 طبقه تجاري
- 4 طبقه مسكوني
با زير بنايي بالغ بر 300/4 مترمربع طراحي و پروانه ساخت آنرا از شهرداري منطقه 2 شيراز اخذ وعمليات اجرايي آنرا از چهار ماه قبل شروع نمايد . هم اينك عمليات خاك برداري به اتمام و ستونهاي فلزي آن ساخته شده و عمليات اجرايي آن ادامه دارد . پيش بيني مي گرددكل هزينه اين پروژه بالغ بر 12/000/000/000 ريال و زمان اجراي آن 20 ماه باشد. مسئوليت اين پروژه بعهده شركت سميع فارس كه از شركتهاي زيرمجموعه عمران و توسعه فارس مي باشد واگذار گرديده است .